Wat is dat?

Vitaliteitstherapie betekent onderzoeken wat voor jou een autonoom en zinvol leven is. Dit is met opzet een brede invalshoek: er is veel ruimte om te zoeken. Omdat het zoeken zelf de rode draad is binnen vitaliteitstherapie, besteed je veel aandacht aan reflecteren op je leven nu, wat belangrijk voor je is, hoe je verbonden bent aan de mensen om je heen, vanuit welke waarden je jouw leven wilt leiden en op wat voor manier je zingeving kunt ervaren.

In mijn praktijk bied ik twee richtingen aan: vitaliteitscoaching en klinische vitaliteitstherapie.

Binnen beide richtingen wordt het leven belicht vanuit ethiek: wat is een goed leven? Hoe maak je daarin ‘juiste’ keuzes en hoe leef je dat leven in harmonie met je omgeving?

Het verschil tussen vitaliteitscoaching en klinische vitaliteitstherapie zit in de omstandigheden: wanneer je beperkt wordt door chronische/aanhoudende klachten en deze een belangrijk onderdeel vormen van je hulpvraag, past vitaliteitstherapie het beste bij jou.

Is dit niet op jou van toepassing, dan volstaat vitaliteitscoaching. Het is altijd mogelijk om van de ene variant over te stappen naar de andere.

Hoe zou dit jou kunnen helpen?

Vitaliteitscoaching en -therapie geven je veel inzicht in hoe je op dit moment je leven leidt en op wat voor manier je dit zou wíllen doen. Je begrijpt beter hoe je functioneert binnen je omgeving en welke factoren hier invloed op hebben. Je leert over leven in je lichaam en verbetert het luisteren naar-, verwerken van-, en reageren op fysieke signalen.

Je geeft ruimte aan jouw ervaringen van leven binnen de maatschappij en op wat voor manier jouw positie hierin beïnvloed wordt.

Naar je leven kijken vanuit een ethisch perspectief zorgt ervoor dat je vrij van oordelen vraagstukken behandelt. Dit geeft je de ruimte om te eerst te onderzoeken en daarna keuzes te maken die bij jou passen.

Met wat voor vragen kan je bij mij terecht?

Heb je vragen over, of worstel je met:

Dan zou dit goed bij jou kunnen passen. Let op, ik stel geen diagnose(s). Ook is het verstandig om, als je al in behandeling bent, te overleggen of een behandeling bij mij daar naast past. Als je het prettig vindt, neem ik contact op met je huidige behandelaar om dit te bespreken.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Je behandeling begint met een kennismaking. Dit is meestal telefonisch. Daarna krijg je een intakeformulier toegestuurd dat we tijdens het intakegesprek bespreken. Op basis hiervan stellen we samen vast wat je nodig hebt: we formuleren samen je hulpvraag, bepalen de frequentie van onze sessies en bespreken of jouw omstandigheden zich nu lenen om van start te gaan.

De behandeling kan bestaan uit gesprekken, trainingen of een combinatie daarvan. De gesprekken kunnen zowel live als online (via Zoom) plaatsvinden.

Samen maken we een inschatting van het aantal sessies dat nodig is. Binnen je behandeling zijn er altijd geplande evaluatiemomenten om samen de voortgang in te (blijven) zien.

Kan je ook een sessie boeken met één van je naasten / partner(s)?

Nee, in principe niet. Ik ben niet getraind als systeemtherapeut of relatietherapeut!

Als je minderjarig bent, overleg ik je behandelplan en de voortgang daarvan met je ouders/verzorgers. Dit bespreek ik altijd eerst met jou, ik vertel geen dingen door die jij liever tussen ons houdt.

Hoe verschilt dit van andere behandelingen?

Er zijn genoeg manieren van behandelen die op vitaliteitscoaching/therapie lijken. Zo draagt het invloeden van psychosomatiek, cognitieve gedragstherapie, mindfulness en geestelijke verzorging. Wat anders kan zijn is de integrale manier van werken. Oftewel, er komen verschillende invalshoeken aan bod om naar je vraagstukken te kijken. Dit zorgt ervoor dat je nooit antwoorden zoekt binnen één domein maar kwesties altijd behandelt vanuit meerdere perspectieven.

Binnen vitaliteitstherapie bespreek je jouw vragen altijd binnen het raamwerk van jou in je omgeving. Hoe je kunt handelen in jouw leefomgeving, wat voor keuzes je kunt maken, hoe je je voelt, waar je naar verlangt, etc: het wordt allemaal beïnvloedt- en in stand gehouden door meerdere factoren. Juist door deze allemaal zo goed mogelijk in beeld te brengen, maak je het plaatje zo compleet mogelijk.